Личните ни хранителни потребности може да се преценят, като бъде направен анализ на начина ни на живот и се уточнят симптомите, свързани с дефицита на жизнено необходимите ни вещества.

От анализа за наличието на дефицит на важни витамини и минерали може да разберете дали имате симптоми, отбелязани в различните групи.

Дефицитът на витамини води до:

Дефицитът на микроелементи и други биологично активни вещества води до: